آدرس: تبریز، شبستر، کیلومتر 2 جاده بنیس، جنب فروشگاه ناربن، پلاک 1010 واحد تولیدی سیاسر
صندوق پستی :222
شماره تماس: 424555900-041     -     42455945-041
فکس: 42455925-041
موبایل: 09125222443
ایمیل: bialam1366@gmail.com
پر کردن این فیلد الزامی است
پر کردن این فیلد الزامی است
پر کردن این فیلد الزامی است